0,00 EUR 0 prekių

Privatumo politika

1. Ką reiškia ši Privatumo politika? 

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) apibrėžia pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles ir sąlygas, kurios taikomos: interneto svetainės www.sushi-m.lt (toliau – Interneto svetainė) lankytojams; UAB “SM Vilnius “ (toliau – SMVilnius ) paslaugų gavėjams ir prekių įgijėjams; asmenims, užsisakiusiems maisto per interneto platformą www.sushi-m.lt ar per kitą paslaugų tiekėją; asmenims, atlikusiems aktyvius veiksmus Sushi Master valdomose socialinės žiniasklaidos paskyrose; asmenims suteikusiems gauti “SM Vilnius “ rinkodaros medžiagą; kandidatams, dalyvaujantiems “SM Vilnius“ atrankose į darbo vietas; asmenims, dalyvaujantiems “SM Vilnius“ organizuojamuose renginiuose; asmenims, kurie kreipiasi į “SM Vilnius“ (toliau – Klientas). 

2. Apie UAB “SM Vilnius“ 

UAB “SM Vilnius“, juridinio asmens kodas 305665195 , buveinė adresu Švitrigailos g. 11BVilnius , duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre. Kontaktai asmens duomenų klausimais: elektroninis paštas [email protected]; tel. Nr. +370652075755. 

3. Kas yra asmens duomenys? 

Asmens duomenys yra bet kokia UAB “SM Vilnius“ apie Klientą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Kliento asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu. 

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Kliento vardą, pavardę, adresą, lytį, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, gimimo datą, kurią apie Klientą UAB “SM Vilnius“ renka dėl Privatumo politikoje ar atskirame Kliento sutikime ar susitarime su UAB “SM Vilnius“ nurodytų tikslų. 

Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Kliento asmeninę informaciją, su kuria UAB “SM Vilnius“ susipažįsta Klientui susisiekus su UAB “SM Vilnius“ socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus socialinės žiniasklaidos paskyroje. 

.

4. Kaip UAB “SM Vilnius“ renka bei naudoja Klientų asmens duomenis 

UAB “SM Vilnius“ yra reikalingi klientų asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais. Privatumo politikoje nurodome, ko galima tikėtis, kai UAB “SM Vilnius“ renka asmens duomenis apie: 

Asmenis, kurie registruojasi ir (ar) dalyvauja renginiuose, kuriuos organizuoja UAB “SM Vilnius“ ; 

Kandidatus į darbo vietą . 

5. Asmens duomenys, tvarkomi teikiant paslaugas 

Duomenų tvarkymo tikslas 

Prekių pardavimas ar paslaugų teikimas, sutarties sudarymas ir vykdymas, apmokėjimas. 

Tvarkomi asmens duomenys 

Apsilankius UAB “SM Vilnius“ valdomuose restoranuose ir apmokėjus banko kortele: atsiskaitymo kortelės numeris, data, prekė arba paslauga, atsiskaitymo suma. 

Užsisakius maisto per internetinę platformą www.sushi-m.lt : užsakymas, adresas, telefonas, atsiskaitymo būdas. 

Kai išrašoma PVM sąskaita faktūra: privalomi PVM sąskaitos faktūros rekvizitai. 

Duomenų tvarkymo terminas 

10 metų po sutarties sudarymo faktą patvirtinantys duomenys ir su sutarties sudarymu susijusi informacija bei finansines operacijas patvirtinantys dokumentai.5 metai kita informacija 

Duomenų tvarkymo pagrindas 

Sutarties vykdymas. 

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. 

Mes naudojame toliau apibūdintus slapukus: 

Absoliučiai būtini slapukai. 

Šie slapukai yra būtini tam, kad Interneto svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Klientui lankantis Interneto svetainėje, o UAB “SM Vilnius“ užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia Klientui prisijungti ir patekti į apsaugotas Interneto svetainių zonas, registruotis į renginius arba naudotis kitomis paslaugomis. 

Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai. 

Šie slapukai leidžia “SM Vilnius“ atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda  UAB “SM Vilnius“ pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad Klientai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas. 

 Funkciniai slapukai. 

Šie slapukai yra naudojami Klientams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę. Tai leidžia UAB “SM Vilnius“ pateikti pagal Klientų poreikius pritaikytą turinį, įsiminti Klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas. 

6. Trečiųjų šalių paslaugos 

Kiekvieną kartą, kai Klientas apsilanko Interneto svetainėje, UAB “SM Vilnius“ trečiosios šalies programinės įrangos „Google Analytics“ pagalba yra renkama informaciją apie tai, kaip Klientai naudojasi Interneto svetaine. Pavyzdžiui: fiksuojami Klientų veiksmai Interneto svetainėje ir nustatomi jo elgesio modeliai. Ši paslauga yra naudojama siekiant nustatyti, kiek žmonių lankosi Interneto svetainėje ir įvairiose jos dalyse. Surinkta informacija padeda išsiaiškinti, kaip Interneto svetainė veikia, ir kaip ją UAB “SM Vilnius“ galėtų pagerinti. UAB “SM Vilnius“ nenustatinėja Klientų asmens tapatybės ir neleidžia to daryti programai „Google Analytics“. 

7. Socialinės žiniasklaidos priemonės 

Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. 

Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyrą socialinės žiniasklaidos priemonėse. Šiuo metu turime šią paskyras. 

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis. 

8. Dalyvavimas SM Vilnius renginiuose 

Registravimo į UAB “SM Vilnius“ renginius tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, mes sutvarkysime tokius Jūsų duomenis: asmens vardą, pavardę, miestą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, gimimo datą, lytį. Šiuos duomenis saugosime 30 dienų po renginio pabaigos. 

Jums sutikus, Jūsų dalyvavimo faktas, vardas, pavardė ir nuotrauka bus naudojami pranešant visuomenei apie UAB “SM Vilnius“ renginius. Mes įsipareigojame tokių nuotraukų naudojimu nepažeisti Jūsų garbės ir orumo. Jūsų nuotraukos Jūsų sutikimu gali būti publikuojamos UAB “SM Vilnius“ socialinės žiniasklaidos paskyrose, Interneto svetainėje. 

Žiniasklaidos atstovai gali publikuoti Jūsų nuotraukas tik laikydamiesi jiems taikomų įstatymų reikalavimų, tačiau UAB “SM Vilnius“ neatsako už žiniasklaidos atstovų veiksmus. 

Nuotraukos bus publikuojamos ir saugomos 3 metus po renginio, išskyrus įstatymų leidžiamas išimtis. 

9. Dalyvavimas atrankose 

Prabangos skonis renka ir tvarko Jūsų gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate , atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą. 

Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas. 

Pasibaigus darbuotojų atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 5 darbo dienas po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis. 

10. Duomenų atskleidimas 

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, ar paslaugų tiekėjams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje. 

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus: 

jei turime padaryti tai pagal įstatymą; 

siekiant apginti savo teises ar interesus; 

ketinant parduoti UAB “SM Vilnius“ veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui; 

Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai. 

Mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims, išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus. 

Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti elektroniniu paštu administratoriams [email protected] , nurodant: „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“. 

11. Jūsų asmens duomenų saugumas 

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 

12. Jūsų teisės 

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Jūsų turimas teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šiuo elektroninio pašto adresu: [email protected] 

UAB “SM Vilnius“ nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, bet tokiu atveju mes Jus per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. UAB “SM Vilnius“ atsisakys įgyvendinti šias Jūsų teises tik teisės aktuose numatytais atvejais. 

13.1 Teisė atšaukti sutikimą 

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti apie tai pranešdami elektroninio pašto adresu: [email protected]. 

13.2 Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis 

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šiuo elektroninio pašto adresu: [email protected] , patvirtinkite savo asmens tapatybę; teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų. 

13.3 Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos 

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sudėtinga. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis. 

13.4 Papildomos teisės 

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos. 

Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją. 

Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Prašome atkreipti dėmesį, kad tokį prašymą galėsime įvykdyti tik, jei: 

Jūsų asmens duomenys yra nebereikalingi tikslams, kuriems jie buvo surinkti, įgyvendinti (pavyzdžiui, mums reikalingi Jūsų asmens duomenys, kad galėtume atsakyti į Jūsų laiškus); 

Rinkti, saugoti arba naudoti asmens duomenis mums draudžia įstatymai; 

Jūsų asmens duomenys yra nereikalingi, siekiant nustatyti, įgyvendinti arba ginti teisinį reikalavimą, pavyzdžiui, teisiniame procese. 

 Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti: 

Laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo; 

Kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų; 

Kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą; 

Laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo. 

 

 Jūs turite teisę į duomenų, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją. 

 Jūs turite teisę nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis: 

kai tokius duomenis naudojame siekdami užtikrinti savo teisėtus interesus, tačiau neturime svarbesnio teisinio pagrindo ir toliau naudoti Jūsų asmens duomenis; kada, kai Jūsų asmens duomenis naudojame naujienlaiškiams siųsti arba tiesioginės rinkodaros tikslais. Tokiu atveju duomenys nebebus naudojami šiais tikslais, tačiau jie gali būti naudojami kitais teisėtais tikslais. 

14. Nusiskundimai 

Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus su skundu elektroninio pašto adresu [email protected] . Tik gavus Jūsų skundą mes įsipareigojame susisiekti su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuoti apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą. 

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 

15. Atsakomybė 

Jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio ir pateikiamų duomenų konfidencialumą bei už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie mūsų Interneto svetainėje prisijungus naudojant Jūsų prisijungimo duomenis. Jūs negalite atskleisti savo slaptažodžio tretiems asmenims. Jei mūsų Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Interneto svetainės naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad prisijungėte Jūs. Jei prarandate prisijungimo duomenis, Jūs privalote nedelsiant informuoti mus apie tai paštu, telefonu, faksu ar elektroniniu paštu. 

Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas mus apie tai elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus. 

16. Privatumo politikos pakeitimai 

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. 

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Interneto svetainėje. Privatumo politikos apačioje pateikiama „Atnaujinimo data“ nurodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą. 

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2018-07-20. 

ĮMONĖS REKVIZITAI:       

UAB “SM Vilnius“ 

Įmonės kodas: 305665195 

PVM mokėtojo kodas: LT100013763410 

Adresas: Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius 

Bankas: AB Šiaulių bankas  

LT627180300044467252 

Sushi Maestro Azijos restoranų tinklas.
Rodyti meniu
0,00 EUR 0
+370 5 207 5755 +370 6 120 3777